Leditaulu.fi

Vipuvoimaa EU:lta

Auranta Oy on digitaalisten näyttöpintojen toteuttamiseen ja erilaisiin kokonaisratkaisuihin erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 2013. Yritys on osallistunut Vipuvoimaa EU:lta: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman kautta tuettuun kehittämishankkeeseen vuosien 2021-2023 aikana. Keskeisenä tavoitteena on ollut pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Tavoitteena on ollut yrityksen pyrkimys profiloitua alan innovatiivisena, tulevaisuuden näyttöratkaisuja tarjoavana yrityksenä. Yritys on luonut hankkeen aikana asiakkaille palveluprosessin, missä asiakas voi konkreettisella tasolla varmistua käyttämiensä palvelujen ympäristövastuullisuudesta. Hankkeella on pyritty edistämään yrityksen uuden kestävän, vihreän talouden periaatteiden mukaisen liiketoiminnan kehittämistä. 

Tärkeänä yhteistyökumppanina on toiminut yksi alan globaaleista ja johtavista alan ulkomainostoimijoista, jonka, sekä toteutetun hankkeen avulla on ollut tavoitteena selvittää mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa sekä tarjota kehitettyjä palvelulähtöisiä konsepteja myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Hankkeen uutuusarvo on, että se toteutuessaan tuottaa Auranta Oy:lle uusia liiketoimintatapoja, ansaintamalleja, konseptiratkaisuja ja tuotantotapoja, joiden kannattavuustaso on paitsi vahvempi, myös tasaisempi ja ennustettavampi myynnin ja tuotantokapasiteetin suhteen.

Näin kehityshankkeen näkee Auranta Oy:n toimitusjohtaja Harri Autero:

-Vaikka hanke jäi laajuudeltaan odotettua suppeammaksi – pitkälti globaalisti vaikuttaneen koronajakson takia – laadulliset ja sisällölliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Siltikin harmittaa, sillä tuntuu että tässähän päästiin kuluvan vuoden 2023 aikana vasta kunnolla vauhtiin. Olemme kuitenkin saaneet Baltian markkina-alueelle vahvasti kenkää ovenväliin. Pilottiprojekteja on toteutettu niin Virossa kuin Latviassa, ja vahvasti näyttää siltä, että ei kahta ilman kolmatta. Liettuaan hyvin todennäköisesti pääsemme toteuttamaan projekteja vuoden 2024 aikana. 

Etabloituminen vieraaseen yritys- ja toimintakulttuuriin on vaatinut paljon esiselvitystyötä, jossa apuna ovat toimineet Suomen Keskuskauppakamarin kyseisiin maihin dedikoitu kauppakamaritoiminta. Näistä verkostoista meille on löytynyt oikeat kumppanit luomaan alihankinta- ja suhdeverkostokontakteja. Suosittelen muitakin meidän kaltaisista lähtökuopista kansainvälistymiseen pyrkiviä suomalaisia yrityksiä hyödyntämään olemassa olevia kanavia rohkeasti, sillä sieltä todellakin saa apua. 

Tämän hankeohjelman myötä olemme saaneet ratkaisevan taloudellisen selkänojan ja rohkeuden panostaa yritystoimintamme kehittämiseen ja uusien kansainvälisten markkina-alueiden kartoittamiseen.Ja itse asiassa myös toteuttamiseen. Aina kun lähdetään kehittämään jotain uutta, lopputulokselle ei koskaan ole mitään takuuvarmaa taikka taattua produktiivista lopputulosta.

”Ekologinen voi myös olla ekonomista” on jo pitkään ollut yrityksemme tunnusslogan. Tämä on ollut myös tämän hankkeen yksi kantava ajatus. Esimerkiksi uudenlaisen teräsrakenteiden suunnittelutavan, niiden osien valmistustavan ”digitaalisen ekosysteemin” luominen on varmaan isoille toimijoille arkipäivää, mutta meille se on ollut. Alkukustannus, joka meidän mittapuulla on ollut mittava, alkaa tuottamaan tulosta. Arviomme mukaan esim. teräsrakenteissa säästämme nykyisellään n. 30% niin käytetyn materiaalin kuin niiden työstämisen suhteen. Olemmepa myös laskettaneet kokonaistoimituksemme niin toteutuksellisen kuin  elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen, jossa taidamme olla jos ei ensimmäinen, niin vähintään ensimmäisten joukossa.