Leditaulu.fi

Tallinna 09/2021

ClearChannel Eesti

Ensimmäinen kansainvälinen LED screen -projektimme toteutettiin Tallinnaan, kaksipuolisella ledinäytöllä. Baltian maissa suositaan pystymallista ns. portrait -mallia, joten toteutusformaatti kotimaassa totuttuun tapaan oli poikkeava.

LED -näyttö on kaksipuolinen ja toteutettu P5.9 tarkkuudella. Kokoa pinnoilla on kullakin 6m2.